PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

 

Welkom bij OBS De Schuthoek
Openheid, veiligheid en goede prestaties

Via deze website willen we u informeren over het reilen en zeilen op onze school. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken ervan. Natuurlijk staan wij altijd open voor reacties en suggesties.

Team O.B.S. De Schuthoek