PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

OR

De ouderraad vergadert zo'n acht tot tien keer per jaar over allerlei onderwerpen. De ouderraad organiseert verschillende activiteiten zoals:

 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Feestavonden /kijkavonden
 • Schoolreizen
 • Schoolkamp
 • Afscheid groep 8
 • Oud papier (in samenwerking met ’t Kofschip)

Namens het team bezoeken steeds twee leerkrachten de vergaderingen van de Ouderraad.

In het najaar wordt de zakelijke ouderavond gehouden. Tijdens deze avond doet de Ouderraad verslag van het afgelopen schooljaar. Op de zakelijke ouderavond in november worden, zo nodig, verkiezingen gehouden voor de O.R. Deze worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

Ook het organiseren van het ophalen van oud papier, behoort tot de taken van de Ouderraad. De organisatie hiervan rouleert per schooljaar in samenwerking met het Kofschip. In het schooljaar 2016 -2017 berust de organisatie bij Het Kofschip.

Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/ school.

U als ouder kunt altijd uw ideeën/opmerkingen kwijt bij één van de OR-leden.

De Ouderraad heeft in het schooljaar 2016/2017 de volgende samenstelling:

 • Talitha Struijk (voorzitter )
 • Peter Metselaar(penningmeester)
 • Joy de Vries (secretaris)
 • Benny IJntema
 • Jolanda Bos (aftredend)
 • Ciska Snel (aftredend)
 • Marja Nijmeijer
 • Monique Bos
 • Simone Bennink