PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

Team 2017/2018

Bovenste rij v.l.n.r.

 

Tweede rij v.l.n.r.

Aswin Mulder Onderwijsassistent   Carmen Seijdel Groep 1/2c
Renée ten Caat Groep 3a   Karin Leijssenaar Groep 1/2a
Anne Lukassen Groep 4a   Sven van der Helm Groep 8
Rob Nagengast Directeur   Gerina Vogelzang Groep 6
Erwin Bruulsema Groep 7b   Annet Kreulen Groep 3a
Loes Geurts Onderwijsassistent   Claudia Roelofs Groep 5
Saskia Boogaard Groep 7a   Mirjam Timmermans Groep 3c
      Ina Westerhuis Groep 4c
         

Onderste rij v.l.n.r.

 

Ontbrekend

Carina van der Sleen Groep 1/2c   Mariska van Dijk Groep 3c
Ellis de Vries Groep 3c   Dick Zwiers Vakleerkracht gymnastiek, groep 4c
Hans Khoe Groep 4a, groep 5      
Tineke le Feber Intern begeleider      
Kim Balsma Groep 1/2a, groep 7a      
Nicole Buwalda Groep 6