PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

OBS De Schuthoek onze school

OBS De Schuthoek ligt in de wijk Schutlanden/Kattouw, dat weer een onderdeel vormt van het grotere plan De Weide. De start van de school vond plaats in 1982.

Sinds september 2006 zijn we gestart met een dislocatie in de Erflanden; hier zijn vier groepen gehuisvest: twee kleutergroepen 1 /2 en de groepen 3 en 4. Alle nieuwe leerlingen uit de Erflanden worden in eerste instantie geplaatst in de groepen 1 t/m 4. Voor groep 5 t/m 8 gaan de leerlingen naar de hoofdlocatie aan de Booyenverlaat; de groepen 1 t/m 8 zijn hier gehuisvest.

De Schuthoek werkt met twee clusters: één voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) en één voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8). Beide clusters staan onder leiding van een coördinator; voor de onderbouw is dat Carmen Seijdel en voor de bovenbouw Erwin Bruulsema.

De grootte van de school in het schooljaar 2017 - 2018 bij de start:

Aantal leerlingen: 245
Aantal leerkrachten: 21
Vakleerkracht gymnastiek: 1

We werken met elf groepen: groep 1/2a, groep 1/2c, groep 3a, groep 3c, groep 4a, groep 4c, groep 5, groep 6, groep 7a, groep 7b en groep 8.