PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

Naschoolse opvang

Sinds augustus 2007 hebben wij een contract met de Stichting Prokino (tel. 0528-26 75 46). Deze opvang moet u zelf regelen. Voor onze school wordt meestal gebruik gemaakt van de locaties van Prokino aan de Booyenverlaat: Woelwater en aan de Citroenvlinder: Vlinderplateau. 

Als school zijn we samen met Prokino verantwoordelijk voor een goede afstemming