PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijf

De school biedt de gelegenheid aan de kinderen om over te blijven. Alle kinderen die overblijven, gaan naar de overblijf-ouders. Gezamenlijk wordt de maaltijd gebruikt met inachtneming van bepaalde regels. In de overblijfruimte kunnen spelletjes gedaan worden en bij mooi weer gaat de groep naar buiten. Om 13.00 uur moet alles opgeruimd zijn en zit de taak van de overblijfouders er op.

Voor de kosten moet gebruikt worden gemaakt van een strippenkaart.

1 keer overblijven € 1,50
15 strippenkaart € 17,00
30 strippenkaart € 34,00
45 strippenkaart

€ 50,00

Lees hier de overblijfregels (PDF-bestand)


 

Naschoolse opvang

Sinds augustus 2007 hebben wij een contract met de Stichting Prokino (tel. 0528-26 75 46). Deze opvang moet u zelf regelen. Voor onze school wordt meestal gebruik gemaakt van de locaties van Prokino aan de Booyenverlaat: Woelwater en aan de Citroenvlinder: Vlinderplateau. 

Als school zijn we samen met Prokino verantwoordelijk voor een goede afstemming