PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

Peuters Bijeen

Voor het eerst naar de basisschool met PeutersBijeen!

Ouders van 3-jarige peuters, die nog op zoek zijn naar een basisschool kunnen op woensdagen sfeer proeven in de kleutergroep. Uw kind mag dan meedraaien en u mag erbij blijven.

De data zijn: 26/9, 17/10, 28/11, 23/1,  13/2 , 27/3, 17/4, 22/5 en 19/6.
Voor de Booyenverlaat van 9.00 uur - 10.15 uur.
Voor de Erflanden van 10.30 uur – 11.45 uur.
U kunt zich aanmelden via obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl.