Ouderpanel

Vanaf januari zijn we gestart met zogenaamde ouderpanels. Voor dit ouderpanel worden willekeurige gezinnen gekozen om interactief mee te praten over onze school. Deze panels organiseren we vier keer per jaar.  Aan de orde komen vaste onderwerpen als communicatie, onderwijskundige zaken maar ook zaken van organisatorische aard waarmee we als school ons voordeel willen doen. Op deze pagina kunt u vervolgens het verslag lezen van het ouderpanel.

Verslag ouderpanel 15-01-2020