Ouderpanel

Vanaf  schoolseizoen 2029-2020 zijn we gestart met zogenaamde ouderpanels. Voor dit ouderpanel worden willekeurige gezinnen gekozen om interactief mee te praten over onze school. Deze panels organiseren we vier keer per jaar.  Aan de orde komen vaste onderwerpen als communicatie, onderwijskundige zaken maar ook zaken van organisatorische aard waarmee we als school ons voordeel willen doen. We hopen, maar gaan er vanuit dat de ouders actief deelnemen aan deze ouderpanels. Hieronder kunt u het verslag lezen van het laatstgehouden ouderpanel. 
In verband met de Corona perikelen is het helaas niet mogelijk geweest om meerdere panels te oeganiseren. Zodra er weer bijeenkomsten mogen worden georganiseerd hoort u dit natuurlijk van ons. 
Voor het komende schoolseizoen 2021-2022 worden er ieder kwartaal weer ouderpanels georganiseerd. 

Verslag ouderpanel 15-01-2020