Informatie i.v.m. het Coronavirus

 


Vanaf 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer volledig naar school. Na vier weken van fysiek deeltijdonderwijs zijn we blij om weer aan de volledige groepen les te kunnen geven. In de achterliggende weken hebben we kunnen ervaren hoe het werken met de bijzondere coronamaatregelen in de praktijk is. Dat heeft ook van de ouders en verzorgers veel medewerking en begrip gevraagd. We hebben veel waardering voor de manier waarop u dat hebt gedaan en het lijkt nu in sommige situaties al “de gewoonste zaak van de wereld.” In een nieuwe informatiebrief willen u graag informeren hoe de scholen van stichting Bijeen het 100% onderwijs gaan hervatten en welke richtlijnen en maatregelen er worden gehanteerd. 

Voor het volledige protocol, klik hier.
 

Eerdere berichtgeving

19 mei 2020

Op dinsdagavond 19 mei heeft onze minister president aangekondigd dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open mogen gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus. Het zou fantastisch zijn wanneer we, mits verantwoord,  als scholen weer “volledig” kunnen draaien. De komende tijd laten we ons goed informeren en gaan we ons voorbereiden op een nieuw protocol, zodat we weer “klaar” zijn voor de 8ste juni.  Tegelijk met het basisonderwijs zal de kinderopvang weer volledig opengaan. Alle ouders/verzorgers van de Bijeen scholen krijgen tijdig nadere informatie over deze nieuwe stap.

21 april 2020

N.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM op 21 april jl, hebben alle directeuren woensdag 22 april een overleg gepland. We verwachten op korte termijn nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de Medezeggenschapsraad van de school. Donderdag 23 april kunt u via de directie een brief van het bestuur Stichting Bijeen tegemoet zien. Wij streven er naar om u uiterlijk vrijdag 24 april op schoolniveau te kunnen informeren over de herstart van de scholen, op maandag 11 mei a.s. Houd svp de website van stichting Bijeen én die van de school van uw kind, nauwlettend in de gaten. Samen sterk, dat zijn we, dat blijven we. We zien er naar uit uw kind weer op onze school te mogen begroeten!

N.a.v. de persconferentie heeft Stichting Bijeen een nieuwe informatiebrief opgesteld. Middel deze brief informeren wij onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de aangepaste maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan na 10 mei 2020. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een bericht opgesteld voor alle medewerkers van Bijeen. 

7 april 2020
In een nieuwe informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. Deze informatiebrief is opgesteld n.a.v. de getroffen maatregelen die tijdens de persconferentie op 31 maart 2020 werden toegelicht door premier Rutte en minister De Jonge. Daarnaast willen wij ook onze leerlingen goed informeren in een speciale informatiebrief voor leerlingen

In navolging van de getrofffen maatregelen heeft directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een nieuwe, persoonlijke boodschap opgenomen.

16 maart 2020
In een speciale informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. 

Daarnaast willen we ouders graag tips aandragen om met de kinderen thuis te gaan werken. Deze tips zijn algemeen en toegespitst op vrijwel alle vakgebieden. Schoolspecifiek zal er via de e-mail of het ouderportaal een aangepast aanbod worden gedeeld.

Directeur-bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen heeft voor alle betrokkenen van stichting Bijeen een persoonlijke boodschap opgenomen. Daarnaast is er ook een groot compliment vanuit de Raad van Toezicht naar alle medewerkers van Bijeen gestuurd. Sportieve thuischallenge

Niet alleen onze groepsleerkrachten zijn druk bezig om een gepast onderwijsaanbod voor thuis te organiseren, ook de meesters die de gymnastieklessen verzorgen op de scholen van Bijeen hebben iets unieks bedacht. Elke week komen ze met een sportieve challenge. Deze challenge kunnen de leerlingen van Bijeen dan thuis proberen te voltooien. De challenge wordt steeds met een kort instructiefilmpje toegelicht.

Sportieve Challenge 1: Bingo

Bekijk het filmpje voor de instructie over de Thuischallenge Bingokaart.

Sportieve Challenge 2: Ganzenbord

Bekijk het filmpje voor de instructie over het Beweeg Ganzenbord

Sportieve Challenge 3: 30Seconds

Bekijk het filmpje voor de instructie over Beweeg 30seconds

Sportieve Challenge 4: Beweeg Kwartet
 
Voor deze week staat er een beweegkwartet op het programma en dit keer twee versies: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Het beweegkartet wordt in het filmpje toegelicht. 

Sportieve Challenge 5: Beweeg Letter Fitness
 
Voor deze week staat er een Beweeg Letter Fitness klaar. Dit keer is geen instructiefilmpje, want de opdracht spreekt voor zich. Succes!

Sportieve Challenge 6: Koningsspelen

Omdat de Koningsspelen op de scholen helaas niet door konden gaan, hebben onze leerkrachten Bewegingsonderwijs de sportieve challenge helemaal vormgegeven in het thema 'Koningsspelen'. Bekijk het filmpje en download de spelkaarten en printbladen