OBS De Schuthoek


OBS De Schuthoek ligt in de wijk Schutlanden / Kattouw, dat weer een onderdeel vormt van het grotere plan De Weide. De start van de school vond plaats in 1982.

In 2005 zijn we gestart met een dislocatie in de Erflanden; hier zijn drie groepen gehuisvest: twee kleutergroepen 1/2 en groep 3/4. Alle nieuwe leerlingen uit de Erflanden worden in eerste instantie geplaatst in de groepen 1 t / m 4. Voor groep 5 t / m 8 gaan de leerlingen naar de hoofdlocatie aan de Booyenverlaat; de groepen 1 t / m 8 zijn hier gehuisvest.

De Schuthoek is een traditionele vernieuwingsschool en werkt met twee clusters: één voor de onderbouw (groep 1 t / m 3) en één voor de bovenbouw
groep 4 t / m 8).
Beide clusters staan onder leiding van een coördinator; voor de onderbouw is dat Carmen Seijdel en voor de midden- en bovenbouw Sven van der Helm. "Zet Koers naar Talent" is de visie waarmee we werken in de schoolplanperiode 2019-2023. We willen de talenten van onze kinderen verder ontwikkelen waarbij naast de cognitieve ontwikkeling ook de creatieve ontwikkling willen stimuleren.  Als het welbevinden optimaal is, kan ieder kind zich ontplooien! We vinden de sfeer en het klimaat op onze school van groot belang. Dit zien we zowel in de groepen als in ons onderwijsteam terug. 

Sinds 2020 is De Schuthoek is een KIVA school, dit houdt in dat we in alle groepen met een doorgaande lijn preventief werken aan hoe we met elkaar omgaan. Ook bezit onze school het predicaat "Gezonde school". 

 

De grootte van de school:

Aantal leerlingen: 235
Aantal leerkrachten: 22
Vakleerkracht gymnastiek: 1
Teamondersteuners: 2

 

We werken met elf groepen: groep B 1/2a,B 1b, E1/2a,E 1b,B3, E3/4 B4/5,B5/6,B7a,B7b,B8