OBS De Schuthoek


OBS De Schuthoek ligt in de wijk Schutlanden/Kattouw, dat weer een onderdeel vormt van het grotere plan De Weide. De start van de school vond plaats in 1982.

In september 2006 zijn we gestart met een dislocatie in de Erflanden; hier zijn drie groepen gehuisvest: twee kleutergroepen 1 /2 en groep 3/4. Alle nieuwe leerlingen uit de Erflanden worden in eerste instantie geplaatst in de groepen 1 t/m 4. Voor groep 5 t/m 8 gaan de leerlingen naar de hoofdlocatie aan de Booyenverlaat; de groepen 1 t/m 8 zijn hier gehuisvest.

De Schuthoek werkt met twee clusters: één voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) en één voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8). Beide clusters staan onder leiding van een coördinator; voor de onderbouw is dat Carmen Seijdel en voor de bovenbouw Renée ten Caat.

De grootte van de school in het schooljaar 2019 - 2020 bij de start:

Aantal leerlingen: 235
Aantal leerkrachten: 21
Vakleerkracht gymnastiek: 1

We werken met elf groepen: groep B 1/2a, B 1/2b, E 1/2a, E1/2b, B 3/4, E 3/4, B 5a, B 5b, B 6, B 7, B 8