Medium setting Kentalis


De Schuthoek is een zogenaamde medium setting van de koninklijke Kentalis. Dit houdt in dat onze school zeer nauw samenwerkt met ambulant begeleiders die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis optimaal kunnen voorzien in hun onderwijsbehoefte.

In Hoogeveen is De Schuthoek de enige school waar het gehele team is geschoold op dit gebied. Zo krijgen kinderen die bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies hebben, onderwijs op maat en de betreffende groepsleerkracht wordt gecoacht om de leerling de rest van de week zo goed mogelijk te bedienen.

Kentalis werkt in verschillende steden heel nauw samen met reguliere scholen. Zo'n school noemen we een mediumsetting. Het idee is dat meerdere leerlingen die bijvoorbeeld TOS of gehoorverlies hebben, hier het reguliere lesprogramma volgen in een reguliere klas. Daar krijgen ze extra begeleiding bij. Het schoolteam heeft kennis van bijvoorbeeld TOS. Ook werken er bij een mediumsetting deskundigen van Kentalis.