Goed inspectiebezoek De Schuthoek
De Schuthoek tevreden!

Onlangs is de onderwijsinspectie op bezoek geweest bij De Schuthoek. Dit gebeurde in het kader van het zogenaamde bestuurlijke bezoek. Op dit moment is het zo georganiseerd dar de onderwijsinspectie de schoolbesturen bezoekt en daarna verificatiebezoeken doet op te kiezen scholen van het betreffende schoolbestuur.
Onze onderwijsstichting Bijeen heeft een bezoek gehad van de inspectie en daarna zijn er vervolgens 5 scholen bezocht waaronder dus de Schuthoek. Er zijn gesprekken gevoerd met de directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten over de kwaliteitscultuur binnen de school,  de samenwerking met netwerkpartnets om de school heen, het aanbod wat de school biedt aan de kinderen en tenslotte de verantwoording aan ouders en andere balnghebbeneden. Op alle fronten is er voldoende gescoord en zelfs ook goed behoorde tot het eindoordeel. 
Dit gold overigens voor alle 5 scholen van Bijeen die zijn bezocht. Zowel bovenschoolbestuurder van Bijeen  Zweers Wijnholds als directeur Wout Eshuis van De Schuthoek waren zeer content met de behaalde resultaten! We zijn trots dat het eindoordeel dus weer goed is voor De Schuthoek en voor geheel Bijeen!