Vakspecialisatie

 

Wanneer we graag de talenten van onze leerlingen willen benutten vinden we het belangrijk om ook de talenten van onze leerkrachten maximaal in te zetten. Veel leerkrachten hebben in de afgelopen jaren een vakspecialisatie gevolgd of volgen deze op dit moment. We streven ernaar om leerkrachten te laten rouleren in groepen om zo als vakdocent een vak als geschiedenis, muziek, beeldende vorming, natuur, aardrijkskunde, begrijpend lezen of gym aan te bieden. Kinderen raken nog enthousiaster door een leerkracht met een specialisatie en leren daarom nog meer!