OBS De Schuthoek


OBS De Schuthoek is gsitueerd in de stadsdelen Schutlanden en Erflanden van Hoogeveen. 

De school kent twee locaties. De hoofdlocatie aan de Booyenverlaat en de dislocatie aan de Citroenvlinder. 

De Schuthoek is een traditionele vernieuwingsschool en werkt met twee clusters: één voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) en één voor de bovenbouw
groep 4 t/m 8).
Beide clusters staan onder leiding van een coördinator; voor de onderbouw is dat Carmen Seijdel en voor de midden- en bovenbouw Sven van der Helm. "Wij zien uw kind!" is de visie waarmee we werken in de schoolplanperiode 2023-2027. We willen de talenten van onze kinderen verder ontwikkelen waarbij naast de cognitieve ontwikkeling ook de creatieve ontwikkling willen stimuleren.  Als het welbevinden optimaal is, kan ieder kind zich ontplooien! We vinden de sfeer en het klimaat op onze school van groot belang. Dit zien we zowel in de groepen als in ons onderwijsteam terug. 
Ook laten we onze kinderen kennismaken met ondernemen door ieder jaar een project te laten organiseren door de kinderen waarbij ze de totale organisatie vioor hun rekening nemen. 

Sinds 2020 is De Schuthoek is een KIVA school, dit houdt in dat we in alle groepen met een doorgaande lijn preventief werken aan hoe we met elkaar omgaan om zo onze kinderen weerbaarder te maken. Ook bezit onze school het predicaat "Gezonde school". 

 

De grootte van de school:

Aantal leerlingen: 222
Aantal leerkrachten: 15
Vakleerkracht gymnastiek: 1
Teamondersteuners: 2