• Wij zien uw kind!
  • Wij zien uw kind!

  • Wij zien uw kind!
  • Wij zien uw kind!
  • Wij zien uw kind!
 

Welkom bij OBS De Schuthoek

Fijn dat ook u de website van De Schuthoek bezoekt! De website is bedoeld om informatie over onze school te vinden en of een kennismakingsgesprek aan te vragen om te kijken of De Schuthoek de school is voor uw kind! Binnen de school hebben we de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, maar ook de bibliotheek.

We vinden het fijn dat u een gesprek aangaat met onze directeur Jantiena van Oorschot en ook een kijkje neemt in de school, maar zeker ook in de verschillende groepen. De Schuthoek heeft twee locaties: Locatie Booyenverlaat  en locatie Erflanden. Op beide locaties kan een kennismaking plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd!

Het onderwijsteam van OBS De Schuthoek

Visie & missie

In maart 2023 heeft het voltallige team van De Schuthoek in samenspraak met elkaar en met externe ondersteuning een nieuwe visie ontwikkeld die leidend is voor de schoolplanperiode 2023-2027. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien als veerkrachtige, weerbare, sociale kinderen. We hebben oog voor hun welbevinden en brede ontwikkeling. Dit vraagt om een geborgen, rijke en gevarieerde leeromgeving.

Lees meer > 
Parro


Lees meer > 
Ondernemen

Wij vinden dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met leren ondernemen. Wat is er voor nodig om een onderneming te starten? Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een voorstelling, een restaurant, een winkeltje of een museum. Je kunt hierover praten, maar het zelf ervaren is natuurlijk veel leuker. Elk schooljaar onderneemt iedere groep een activiteit in het kader van het ondernemen.

Lees meer > 

 
Cultuur

Onder cultuureducatie verstaan we alle activiteiten die gericht zijn op ervaren, beleven, waarnemen, reflecteren, begripsvorming en toepassen met betrekking tot audiovisuele beleving, muzikale vorming, beeldende vorming, dans en drama activiteiten en kennismaking met het cultureel erfgoed.

Lees meer > 
Sport

Onze school heeft het certificaat Gezonde School Bewegen en Sport. Wij vinden het dan ook van groot belang dat kinderen voldoende worden uitgedaagd om te bewegen. Dit doen we door middel van de lessen bewegingsonderwijs die aangeboden worden door onder andere de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Lees meer > 


 
 
 


Wij zijn onderdeel van stichting Bijeen
Bezoekadres: Crerarstraat 6b, 7901 AE, Hoogeveen  Postadres: Postbus 2113, 7900, BC Hoogeveen
Tel. 0528 23 45 99  Email: info@bijeen-hoogeveen.nl