Sport

 Onze school heeft het certificaat Gezonde School “Bewegen en Sport”. Wij vinden het dan ook van groot belang dat kinderen voldoende worden uitgedaagd om te bewegen. Dit door middel van de lessen bewegingsonderwijs die aangeboden worden door onder andere de vakleerkracht. Tevens stimuleren wij de kinderen tot deelname aan sporttoernooien, zoals: voetbal-, knotshockey-, trefbal- en handbaltoernooien. Ook talentontwikkeling m.b.t. sport bieden wij een podium.