Activiteitencommissie

De activiteitencommissie vergadert zo'n acht tot tien keer per jaar over allerlei onderwerpen. Ze organiseert in samenwerking met groepsleerkrachten verschillende feestelijke activiteiten zoals:

De activiteitencommissie legt verantwoording af aan alle ouders door stukken eenmaal per jaar ter inzage te leggen bij de directie. Dit is voor alle ouders openbaar om in te zien. 

Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/ school.

De Ouderraad heeft de volgende samenstelling: