Ouderraad

De ouderraad vergadert zo'n acht tot tien keer per jaar over allerlei onderwerpen. De ouderraad organiseert verschillende activiteiten zoals:

Namens het team bezoeken steeds twee leerkrachten de vergaderingen van de Ouderraad.

In het najaar wordt de zakelijke ouderavond gehouden. Tijdens deze avond doet de Ouderraad verslag van het afgelopen schooljaar. Op de zakelijke ouderavond worden, zo nodig, verkiezingen gehouden voor de O.R. 

Ook het organiseren van het ophalen van oud papier, behoort tot de taken van de Ouderraad. De organisatie hiervan rouleert per schooljaar in samenwerking met het Kofschip. 

Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/ school.

U als ouder kunt altijd uw ideeën/opmerkingen kwijt bij één van de OR-leden.

De Ouderraad heeft de volgende samenstelling: