Talentklas


De openbare basisscholen in de Weide (De Schuthoek, het Kienholt en het Rastholt) werken samen in cluster de Weide van onderwijsstichting Bijeen. Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die meer of heel veel aankunnen. Onderwijs op maat is namelijk belangrijk voor alle leerlingen om hun te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften. Een optimale aansluiting van het onderwijs bij leerlingen die 'meer' kunnen en bovengemiddeld presteren is van hetzelfde belang.

De talentklas is een initiatief om te komen aan de zogenoemde optimale aansluiting om de begaafde leerlingen van de scholen van de stichting BIJEEN een uitdagend aanbod te geven. Het valt binnen Passend onderwijs. Het bieden van een verlengde van de basiszorg en de focus op een laag verwijzingspercentage. Wekelijks krijgen de leerlingen van cluster De Weide op donderdag les van een taentklasleerkracht.

Visie op zorg: Elke BIJEEN school biedt een goede basiszorg. De hoofddoelstelling is dat elke leerling recht heeft op de juiste ondersteuning ofwel afstemming op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. Goede ondersteuning voor elk kind! Door deze ondersteuning willen we het beste voor iedere leerling.

De talentklas is een verlengde van de basiszorg. Het doel van de talentklas richt zich op het feit dat elke leerling recht heeft op de juiste ondersteuning op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. De talentklas moet dienen als een uitdagende plek waar begaafde leerlingen effectief begeleid worden en waar zo aangesloten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.