KiVa-school


Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.
KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie; met de KiVa-monitor voldoen scholen dus aan de wettelijke verplichting de sociale veiligheid onder leerlingen te meten. 

 
Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral in zet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.
 

Evidence based

KiVa is oorspronkelijk in Finland ontwikkeld en effectief bevonden. Het programma is ontstaan vanuit een aantal centrale uitgangspunten (theoretische onderbouwing). KiVa is evidence based: in verschillende (empirische) wetenschappelijke onderzoeken, zowel in Nederland als internationaal, is de effectiviteit van KiVa aangetoond. Daarmee KiVa is het enige programma waarvan de effectiviteit in meerdere landen is aangetoond. Er bestaat een groot internationaal netwerk van wetenschappers dat doorlopend onderzoek doet naar KiVa, zodat het programma nog beter en effectiever wordt.
 

Meer dan een anti-pestprogramma

KiVa wordt in de volksmond en de media doorgaans een ‘anti-pestprogramma’ genoemd. Hoewel KiVa inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, wordt het programma daar inhoudelijk te kort mee gedaan: KiVa is veel meer dan een anti-pestprogramma. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.