Naschoolse opvang

Prokino
Sinds augustus 2007 hebben wij een contract met de Stichting Prokino (tel. 0528-26 75 46). Het is de bedoeling dat u deze opvang zelf regelt met Prokino. 
Voor onze school wordt meestal gebruik gemaakt van de locaties van Prokino aan de Booyenverlaat: Woelwater en aan de Citroenvlinder: Vlinderplateau. 

Als school zijn we samen met Prokino verantwoordelijk voor een goede afstemming.

Andere kinderopvangorganisaties:
Bij de meiden
Partou
https://www.bzzzonder.nl/vestigingen/hoogeveen/