Onze visie op ontwikkelen en lerenIn maart 2023 heeft het voltallige team van De Schuthoek in samenspraak met elkaar en met externe ondersteuning een nieuwe visie ontwikkeld die leidend is voor de schoolplanperiode 2023-2027.
 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien als veerkrachtige, weerbare, sociale kinderen. We hebben oog voor hun welbevinden en brede ontwikkeling. Dit vraagt om een geborgen, rijke en gevarieerde leeromgeving. We bieden daarom een balans tussen verschillende en actieve werkvormen (spelend, bewegend en onderzoekend), waarmee we een verbinding maken tussen het aanleren van kennis, vaardigheden én doen. Digitale middelen zetten we hierbij ondersteunend in.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en dat we aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften. Daarnaast maken we onze leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zo leren we ze keuzes maken en plannen. Hiermee stimuleren we een nieuwsgierige en zelfstandige houding. We leren leerlingen ook samenwerken met elkaar, waarbij het zien van elkaars kwaliteiten en verschillen van belang is.
 
 

Ondernemen

Wij vinden dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met leren ondernemen. Wat is er voor nodig om een onderneming te starten? Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een voorstelling, een restaurant, een winkeltje of een museum. Je kunt hierover praten, maar het zelf ervaren is natuurlijk veel leuker. Elk schooljaar onderneemt iedere groep een activiteit in het kader van het ondernemen. De kinderen kiezen daarbij een rol die bij hen past. Zo worden de talenten van de individuele kinderen tijdens deze projecten optimaal ingezet.