Goed afstandsonderwijs De Schuthoek
Het afstandonderwijs op onze school heeft na de eerste ervaringen van maart 2020 weer een positieve wending gekregen. Alle groepen werken online en de inhoud en frequentie zijn opgeschroefd. We hebben geleerd van de eerste lockdown. 

Er zijn naast de vaste instructiemomenten ook groepsgesprekken en momenten van coaching van de groepsleerkrachten waarin de kinderen vragen kunnen stellen.
Ook de ouders kunnen vragen stellen. Er wordt frequent gecommuniceerd via Parro.
We hopen dat het niet al te lang meer duurt want we merken wel dat de kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes missen.
Voor nu: "Blijf gezond!".