Samenwerking De Schuthoek
Muzieklessen Hoogeveense Harmonie

De Hoogeveense Harmonie heeft weer muzieklessen gegeven aan de leerlingen van de groepen 5 van onze school. We vinden het van belang naast de cognitieve vakken taal, lezen en rekenen ook aandacht te besteden aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. De Muziekschool van de Hoogeveense harmonie zit ook in De Schuthoek en de visie van de orkestvereniging waarin kwaliteit en plezier hoog in het vaandel sluit naadloos aan bij de visie van De Schuthoek. 
De Hoogeveense harmonie kan voor instrumenten zorgen en daarmee hoeven ouders niet direct te investeren in het kopen van een muiziekinstrument.